Yükleniyor...

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

Web tasarım, firmanızın internetteki kurumsal arayüzüdür. Web tasarım, işlevsel yönden kolay kullanımı, sade ve kolay erişilebilir içeriği ile sizin interaktif ortamdaki kimliğinizdir.

Anasayfa Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi
1- Taraflar
1.1: Bu sözleşme hizmetler bölümünde belirtilen hizmetleri (Hizmetler olarak anılacaktır) sağlayan
DijiPR Dijital Yazılım Hizmetleri firması  ile Yeni müşteri kaydı bölümünde belirtilen detayları ile
belirtilen kişi / kurum (Müşteri olarak anılacaktır.) arasında DijiPR Dijital Yazılım Hizmetleri’ne ait
olan www.hazirwebsitesi.store internet adreslerinde faaliyet gösteren Internet sitesinin (Site
olarak anılacaktır.) kullanımı ve bu site üzerinden satın alınacak hizmetleri aşağıda belirtilen
madde ve koşullar ile imza altına alınmış sayılacaktır.
1.2: Taraflar işbu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.
2- Konusu
2.1: İşbu sözleşme müşteri tarafından site üzerindeki işlemlerinde, siparişlerinde, gönderdiği
mesajlarında kayıt işleminde vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda yapmaya ve yapmamaya izni
olan bölümleri, siparişlerinde tercihleri uyarınca alacağı hizmetler karşılığında DijiPR Dijital
Yazılım Hizmetleri'ne ödeyeceği ücretleri düzenleyecektir. Bu hizmet ve işlem açıklamaları
aşağıdaki gibidir.
2.2: Üyelik bilgileri müşteri tarafından üye olunma sırasında girilen bilgilerdir. Bu bilgiler yapılan
işlemlerde temel alınacağından müşteri ve üyenin bu bilgileri hatasız eksiksiz ve doğru girdiği
varsayılmaktadır.
3- Sorumluluklar
3.1: DijiPR Dijital Yazılım Hizmetleri, müşterinin talebi üzerine sipariş olarak ilettiği hizmetleri
sağlayacaktır. Siparişin kabulü mesajı ile DijiPR Dijital Yazılım Hizmetleri ilgili ücreti tahsil ettiğini
kabul edip söz konusu siparişte belirtilen hizmeti vereceğini taahhüt edecektir.
3.2: Ödeme şekli, KDV farkları sipariş sırasında çıkartılacak toplam miktar ile belirtilerek
müşterinin aylık veya yıllık ödeme tercihlerine göre ödemesi gereken ücretler DijiPR Dijital
Yazılım Hizmetleri  tarafından bildirilecektir.
3.3: Sipariş kabulü ve işlemlerin onaylanmasından sonra DijiPR Dijital Yazılım Hizmetleri müşteri
siparişi detayında bulunan hizmete ilişkin Kontrol Panel, FTP, SQL ve E-Mail kullanıcı adları ve
Şifrelerini müşteriye iletecek ve hizmet başlamış olacaktır. İlgili hesapların ve şifrelerin
sorumluluğu müşterinin sorumluluğunda olup bu konulardan doğabilecek zarar ve ziyandan
müşteri sorumlu olacaktır.
3.4: Müşteri aldığı hizmet dâhilinde DijiPR Dijital Yazılım Hizmetleri tarafından aldığı beyan ve
uyarılara uyacağını taahhüt eder. Müşteri, Hosting hesabından faydalanırken DijiPR Dijital
Yazılım Hizmetleri tarafından yayınlanan her türlü ihtar ya da bildirime uymayı beyan, kabul
ve taahhüt eder. Müşteri, almış olduğu bulundurma hizmetinde kendisine ücretsiz ve sınırsız
olarak verilen hizmetleri yine ücretli ya da ücretsiz ve/veya sınırlı ya da sınırsız olarak üçüncü
kişilere dağıtamaz, satamaz.
3.5: Müşteri hizmet dâhilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanarak erişim hakkı
bulunmayan dosya veya programlara erişmemeyi, bu tarz bir sorundan dolayı herhangi bir
problem yaratmayı oluşturabilecek sorun ve problemlerde zararı karşılamayı taahhüt eder.
3.6: Müşteri Alan Adı, Hosting ve ya aldığı hizmetlerin kullanılması sırasında yürürlükte olan veya
sözleşme süresince yürürlüğe girecek olan vergi, harç ve benzer yükümlülüklerin kendisine ait
olduğunu ve karşılayacağını kabul ve taahhüt eder.
3.7: Müşteri hizmeti dâhilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan, web sitesi ve
e-mail hizmetleri ile kullanacağı ve faydalanacağı tüm işlemlerden kendisi sorumlu olduğunu, söz
konusu veri, bilgi ve beyanların yasalara aykırılığından doğabilecek tüm hukuki ve cezai
sorumluluğu kendisi karşılamayı kabul ve taahhüt eder.

3.8: DijiPR Dijital Yazılım Hizmetleri, sağladığı hizmet içerisinde bulunan müşteri verilerinin hatalı
kullanımlarından, veri içeriklerinden, E-Mail ile kullanılan tüm verilerden doğabilecek hiç bir maddi
veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Bu verilerin yedekleme ve saklama yükümlülükleri
müşteriye aittir. 
3.9: DijiPR Dijital Yazılım Hizmetleri, müşteri tarafından sipariş verilmiş ve ödemesi sorunsuz
olarak gerçekleştirilmiş yazılım işlemlerini yürütecektir. Tescil edilen ve sipariş ile kabul edilen
tescil talebi ile ücreti ödenen Alan Adı‘nın sahibi müşteridir. DijiPR Dijital Yazılım Hizmetleri bu
konuda müşterinin talepleri doğrultusunda Alan Adı üzerinde işlem yapabilecektir. Müşteri
tarafından Alan Adı üzerinde bir düzenleme, değişiklik ve transfer taleplerini Ücretli olarak en kısa
sürede yapacaktır.
4- Süre
4.1: İş bu sözleşme sipariş ve ödeme işlemlerinin Internet ortamından DijiPR Dijital Yazılım
Hizmetleri firmasına iletilmesi ile birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar.
4.2: Sözleşme süresi müşterinin ilgili hizmet için sipariş sırasında seçmiş olduğu ödeme periyodu
gibidir.
 
5- Ücret
5.1: İşbu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı olarak ödenecek ücret sipariş işlemi sırasında
belirtilen miktar kadardır. Belirtilen ücretlere KDV sonradan dâhil ederek hesaplanır ve müşteriye
gösterilerek tahsilat gerçekleşir.
5.2: DijiPR Dijital Yazılım Hizmetleri önceden haber vermeksizin fiyatlar ve tarifeler üzerinde
ileriye dönük olarak değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Müşteri iş bu değişiklikler konusunda
şimdiden oluşabilecek değişiklikleri kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3: Alınan hizmetin faturası döviz ise fatura tarihindeki Merkez bankası efektif satış kuru
üzerinden Türk Lirasına çevrilerek ödenir.
5.4: Ücret fatura kesim tarihinden itibaren 5. iş günü sonuna kadar sipariş işlemi sırasında kredi
kartı ile ödeme talimatı var ise kredi kartı ile ödeme talimatı yok ise müşteri iletişim adresinde
belirtilen banka hesap numaralarına veya DijiPR Dijital Yazılım Hizmetleri firmasına elden
ödemekle yükümlüdür.
5.5: Ödemenin gecikmesi durumunda DijiPR Dijital Yazılım Hizmetleri kur farkı faturası kesme
hakkını saklı tutar.
5.6: Web-Ofisi  müşteri ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma, açma
hakkını saklı tutar.
5.7: Sipariş esnasında belirtildiği gibi kontrol panel lisansları, sunucu / sanal sunucu işlemlerinde
geri ödeme yapılmaz.
6- Askıya Alınma
6.1: Ödeme konusunda problem yaşanması, kredi kartı ile ödeme talimatı olan müşterilerde
provizyon sorunları veya hüküm ve yükümlülükler ile ilgili maddelerden dolayı DijiPR Dijital
Yazılım Hizmetleri, müşteriye verilen hizmetlerin tümünü, E-Mail, Web, FTP hesaplarının
tamamını durdurma hakkını saklı tutar.
6.2: Bu durumun devam süresince müşteri adına E-Mail, Web, FTP erişimleri yapılamaz ve E-
Mail hesapları bloke olarak; gelen E-Mailler geri çevrilir.
6.3: Sunucu üzerinde site başına en fazla CPU ve RAM kullanım oranı %15 ‘dir. %15 ‘ limitini
geçen kullanıcı hesapları, ilk uyarının ardından kapatılır ve askıya alınır.
6.4: Sunucu üzerindeki tüm yazılımların güvenliği müşterilerimize aittir. Okuma ve Yazma
izninden ve benzeri gibi izinlerden kaynaklanabilecek ya da yazılımınız ile ilgili
kaynaklanabilecek herhangi bir konuda hiçbir şekilde firmamız sorumlu değildir!

 
7- Fesih
Müşteri işbu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve
taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da işbu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin
doğru olmadığının tespiti halinde, DijiPR Dijital Yazılım Hizmetleri hiçbir ihtar ve ihbara gerek
kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Müşteri DijiPR Dijital
Yazılım Hizmetleri firmasını Forum, blog vb. sitelerinde firmayı karalama amaçlı
yazdığı konulardan sorumlu tutulup hakkında yasal işlem başlatılmasını ve yedeklerini
verilmemek üzere sistemden silineceğini, kabul ve taahhüt eder.
8- İletişim ve Bilgi Adresleri
8.1: Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde
belirtilen posta adreslerini yasal ikametgâh olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.
8.2: Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul
edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler
geçerli olacaktır.
8.3: DijiPR Dijital Yazılım Hizmetleri  sözleşme süresi içinde müşteriye tahsis ettiği elektronik
posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap özeti
gönderebilir. Müşteri söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı
iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal
anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
9- Ücretin Ödenmesinde Temerrüde Düşülmesi
9.1: Müşteri, aldığı hizmetlere karşılık başvuru ve kullanım tarihini takip eden günlerde, DijiPR
Dijital Yazılım Hizmetleri ilk 2 günlük süre içerisinde hesabı askıya alarak, kullanıcıya bildirir.
Ödenmeyen faturalarda, fatura takibine müteakiben ek 1 günlük süre sonunda ilgili hizmet
feshedilir. Müşteri hizmet aldığı ilk günden itibaren temerrüde düşülmesi halinde hesap askıya
alınması ve hesap kapatılmasını beyan, kabul ve taahhüt eder.
9.2: Müşteri, işbu sözleşmeden doğan her tür alacak için DijiPR Dijital Yazılım Hizmetleri’nin dava
yada icra takibi açması halinde de aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50’si kadar
cezai şart, %10’u Avukatlık Ücreti ve diğer tüm yasal giderleri ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt
eder.
10- Geri İade Koşulları
10.1: DijiPR Dijital Yazılım Hizmetleri sayfasından satın aldığınız yazılım müşterinin üzerine
lisans yapıldığı için geri iade hakkına sahip olmadığı bilgisi verilmiş müşteri kabul etmiştir.
11- Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri
11.1: İşbu sözleşme bununla birlikte 11 madde ve alt başlıklardan ibaret olup, taraflarca okunup
anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma. siparişin İnternet ortamında DijiPR Dijital
Yazılım Hizmetleri’ne gönderilmesi ile gerçekleşmiş kabul edilir). DijiPR Dijital Yazılım Hizmetleri
gerek gördüğü takdirde yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkarabilir ya da maddeler
üzerinde değişiklik yapabilir. Müşteri bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt
eder.
11.2: İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlıkların çözümünde
KONYA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir!
11.3: İşbu anlaşma 11 maddeden müteşekkil olup, taraflarca tamamen okunup tüm hükümleri
kabul edilmiştir.